Menu Close

Projektas „Mes sūduviai“

Kovo 17 d. šv. Cecilijos gimnazijoje buvo pristatytas etnokultūros projektas ,,Mes sūduviai”, kurį organizavo trys mokytojos ir jų mokiniai: Liudvinavo gimnazijos mokytoja Irma Stražnickaitė ir Lukas Cikana (III gimn. kl.), Rygiškių gimnazijos mokytoja Ramutė Straigienė ir Titas Mockevičius (III gimn. kl.),  šv.  Cecilijos gimnazijos mokytoja Rasa Slankauskienė ir Tolmintas Matonis (III gimn. kl.). Visi trys vaikinai miesto bei regiono etnokultūros olimpiadose laimėjo prizines vietas, todėl renginyje buvo apdovanoti diplomais, kuriuos įteikė etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Sūduvos regionui Gintaras Skamaročius.  Vaikinai salėje susirinkusiems gimnazijos mokiniams ir mokytojams pristatė etnokultūros projektus, pasakojo apie savo etnokultūrinę veiklą, grojo kanklėmis, dainavo lietuvių liaudies dainas.