Menu Close

Apie mus

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – biudžetinė įstaiga.

Rygiškių Jono gimnazijoje tęsiamos senosios Marijampolės gimnazijos, nuo XIX a. pabaigos žinomo lietuvybės židinio, tradicijos. Kiekvienais metais gimnazijoje organizuojamos viktorinos, konkursai ir mokslinės konferencijos, kurios suteikia galimybių gimnazijos bendruomenei susipažinti su tūkstantmetės Lietuvos istorijos įvykiais, gimnazijos auklėtinių įnašu į lietuvių tautinį Sąjūdį, mokslą ir kultūrą. Konferencijose dalyvauja mokslininkai, rašytojai, Nepriklausomybės akto signatarai, kurie skaito pranešimus ir eksponuoja vaizdinę medžiagą. Mokiniai noriai dalyvauja viktorinose ir konkursuose. Brandžiausių darbų autoriai konferencijose skaito savo darbų tezes, diskutuoja. Džiugu, kad mokslinėse konferencijose lankosi miesto visuomenė. 2017 m. pavasarį gimnazija minėjo 150-ąsias įkūrimo metines.

GIMNAZIJOS ISTORIJOS MUZIEJUS

Mintis įkurti gimnazijos muziejų brendo dar prieškario metais pradėjus rinkti tautosaką ir kraštotyrinę medžiagą. Tačiau ši idėja nebuvo įgyvendinta. Prasidėjus okupacijoms ir siaučiant karo audrai, visa, kas buvo surinkta, sunyko arba buvo tiesiog sunaikinta. 1944 m. rudenį gimnaziją sovietiniai okupantai pavertė karo ligonine ir sunaikino viską, kas buvo susiję su mūsų tautos dvasine kultūra. Pokario metais sunaikinama ir biblioteka, kuri garsėjo senąja literatūra ir ypač 19-ojo amžiaus gimnazijos auklėtinių kūrybos lobiais.
Tik septintajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje vėl atgimė idėja kaupti medžiagą apie garbiuosius mokyklos auklėtinius. Žinomas lietuvių kalbos mokytojas Jonas Kvederaitis pradėjo susirašinėti su gimnazijos auklėtiniais Vincu Mykolaičiu-Putinu, Antanu Venclova, Kaziu Boruta ir kitais intelektualais. Pamažu kaupėsi laiškai, nuotraukos, jų padovanotos knygos.
Artėjant gimnazijos įkūrimo 100-ųjų metinių jubiliejui, buvo nutarta įsteigti mokyklos muziejų ir suaktyvinti jam tinkamų eksponatų rinkimą, tvarkymą, rengti ekspozicijas. Atsakingu už muziejaus įkūrimą 1965 m. buvo paskirtas lietuvių kalbos mokytojas Vincas Peckus. Įkūrimo procesas buvo sunkus ir sudėtingas, kadangi trūko ir įrangos, ir lėšų, ir eksponatų, ir patirties. Visgi švenčiant jubiliejų, 1967 m. muziejus buvo iškilmingai atidarytas.
Muziejus dalyvauja visose miesto bei respublikinėse apžiūrose, yra apdovanotas daugeliu padėkos raštų ir įvairiomis dovanomis.
Bet svarbiausia yra tai, kad muziejuje yra sukaupta daug medžiagos apie mūsų tautos kultūrą bei dvasines vertybes ir jų kūrėjus, apie jų pasiaukojamą veiklą siekiant šias vertybes išsaugoti ir turtinti. Sukaupta medžiaga gali laisvai pasinaudoti  mokiniai ir visi ekskursantai, neabejingi lietuvių tautos likimui ir jos kultūros istorijai.
Šiuo metu pagrindinį muziejaus fondą sudaro beveik 4000 eksponatų, pagalbinį 3000 eksponatų. Muziejuje per metus apsilanko apie 2300 ekskursantų bei vietinės bendruomenės atstovų. Nuo 2014 metų muziejuje dirba mokytoja  Judita Zubavičienė. Telefonas pasiteirauti 8 672 14 649.

 

V. MYKOLAIČIO-PUTINO MUZIEJUS GIMNAZIJOJE

1968 m. gegužės 19 d. Vinco Mykolaičio memorialinis muziejus-kambarys buvo atidarytas Marijampolės V. Mykolaičio-Putino vidurinėje mokykloje-internate. Po aštuonerių metų atsiranda galimybė išplėsti ekspoziciją atskirame namelyje. Naujoji ekspozicija atvėrė duris lankytojams 1976 m. lapkričio 25 d. Prasidėjus pertvarkoms Marijonų vienuolyno teritorijoje, iškilo klausimas – perkelti ar visiškai uždaryti įrengtą muziejų. Kadangi Vincas Mykolaitis mokėsi Marijampolės gimnazijoje, buvo nutarta muziejų perkelti į gimnazijos patalpas. 2002 m. kovo 20 d. Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus iškilmingai atidarytas Rygiškių Jono gimnazijoje. Muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas šviesaus atminimo lietuvių k. mokytojas ekspertas – Zigmantas Vidrinskas. Šiuo metu muziejuje dirba muziejininkė Valė Klesevičienė. Telefonas pasiteirauti  8 611 18 177.

Šiame muziejuje įrengta 15 stendų, 7 vitrinos, vitražai, skaidrės. Ekspoziciją papildo Putino motinos kraitinė skrynia, Putino skulptūrinis biustas, 6 originalūs dailininkų kūriniai, vaizdajuostė, kurioje įamžintas Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt.

Pagrindiniame fonde turime sukaupę 138 eksponatus, pagalbiniame daugiau kaip – 1000 vienetų. Muziejų lanko ne tik ekskursantai iš visos Lietuvos, bet ir iš Europos šalių, JAV. Kasmet organizuojama pradedantiems mokytis Rygiškių Jono gimnazijoje mokiniams konkursai-viktorinos iš Putino gyvenimo bei kūrybos. Marijampolės savivaldybės lietuvių kalbos mokytojai, aiškindami Putino kūrybą, veda pamokas muziejuje. Per penkerius metus šiame muziejuje lankėsi 560 ekskursijų arba pavienių lankytojų (daugiau kaip 5000 asmenų).