Menu Close

Mokytojai

2020 – 2021 m. m. gimnazijoje iš viso dirba 62 pedagoginiai darbuotojai

 

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ  SĄRAŠAS 
2020 – 2021 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dalykas, kvalifikacinė kategorija

1 ILONA AKELAITIENĖ Mokytojas  Etikos  mokytoja
2 VILIJA AMBRAZEVIČIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
3 ALGIMANTAS AVULIS Mokytojas Technologijų  mokytojas metodininkas
4 VIRGINIJA BALIUKYNIENĖ Dir. pav. ugdymui Fizikos mokytoja metodininkė
5 VIDA BALICKIENĖ Mokytojas Tikybos vyr. mokytoja
6 RITA BOBINIENĖ Mokytojas Istorijos mokytoja metodininkė
7 LILIJA BRUSOKIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
8 AUŠRA BULKEVIČIENĖ Mokytojas Lietuvių k. mokytoja metodininkė
9 RASA ČIUPKEVIČIENĖ Mokytojas Biologijos mokytoja metodininkė
10 EGLĖ DANIELIENĖ Mokytojas Matematikos  mokytoja ekspertė
11 DALIA DAVYDOVA Mokytojas Choreografijos mokytoja metodininkė
12 REGINA DILIENĖ Mokytojas Lietuvių k. mokytoja ekspertė
13 GRAŽINA DRUSKIENĖ Mokytojas Istorijos mokytoja metodininkė
14 GINTUTĖ GALADAUSKIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
15 VIRGINIJA GIEDRAITIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
16 ILONA GRYBAUSKIENĖ Mokytojas Etikos mokytoja
17 DOVILĖ GUMULIAUSKIENĖ Mokytojas Ekonomikos mokytoja
18 RIMA JANČIAUSKIENĖ Mokytojas Geografijos mokytoja metodininkė
19 KRISTINA JASINSKIENĖ Mokytojas Lietuvių k. vyr. mokytoja
20 AUDRONĖ JUSAITYTĖ Mokytojas Muzikos mokytoja metodininkė
21 AUŠRA KAPSEVIČIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
22 JOLANTA KARALIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
23 VIDMANTAS KEPALAVIČIUS Dir. pav. ugdymui Technologijų vyr. mokytojas
24 SIGITAS KIREILIS Mokytojas Inform. technologijų vyr. mokytojas
25 KRISTINA KIRVAITIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
26 ZITA KISIELIENĖ Mokytojas  Dailės vyr. mokytoja
27 JURGA LEIMONIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
28 DAIVA LIAUKUVIENĖ Mokytojas Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
29 RAIMONDAS LINGAITIS Mokytojas Kūno k. mokytojas  metodininkas
30 LAIMUTĖ ŽAKIENĖ Mokytojas Chemijos  vyr. mokytoja
31 DOVILĖ MACEIKIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
32 RŪTA MARČIULAITIENĖ Mokytojas Technologijų mokytoja metodininkė
33 ASTA MARTINKIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
34 NIJOLĖ MATLAUSKIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
35 MILDA MAURUKIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
36 VILMA MIKALAINYTĖ Mokytojas Chemijos mokytoja metodininkė
37 ŽIVILĖ MYRU Mokytojas Ekonomikos mokytoja
38 DAIVA NOREIKIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
39 MARIJA PALTANAVIČIENĖ Mokytoja Geografijos mokytoja metodininkė
40 DANUTĖ PETKEVIČIENĖ Mokytojas Biologijos mokytoja metodininkė
41 VILHELMAS PETKEVIČIUS Direktorius Biologijos mokytojas metodininkas
42 SVETLANA RAGELIENĖ Psichologas Psichologijos mokytoja
43 JUOZAS ROŽAS Mokytojas Lietuvių k. mokytojas metodininkas
44 IRINA RUDVALIENĖ Mokytojas Rusų k. vyr. mokytoja
45 ALVYDA RUIBIENĖ Mokytojas Kūno k. vyr. mokytoja
46 JOLANTA RUTKAUSKIENĖ Mokytojas Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
47 VILIJA SABULIENĖ Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė
48 RAMUTĖ STRAIGIENĖ Renginių organizatorė Lietuvių k. vyr. mokytoja
49 AUDRONĖ STOČKUVIENĖ Mokytojas Muzikos mokytoja metodininkė
50 SANDRA SURVILIENĖ Mokytojas Fizikos mokytoja metodininkė
51 RIMA ŠAPOKIENĖ Mokytojas Rusų k. mokytoja metodininkė
52 SKAISTUOLĖ ŠEDIENĖ Mokytojas Kūno k.  mokytoja metodininkė
53 JOLITA TAMULIONIENĖ Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė
54 GRAŽINA URBONIENĖ Mokytojas Lietuvių k. vyr. mokytoja
55 SIDONA UŠACKIENĖ Mokytojas Teatro mokytoja
56 VIDA ŪSIENĖ Mokytojas Rusų k. mokytoja metodininkė
57 VIDAS VENCKŪNAS Mokytojas Fizikos mokytojas metodininkas
58 VIOLETA VILKIENĖ Mokytojas Anglų k. mokytoja metodininkė
59 DALIA ŽARSKIENĖ Mokytojas Istorijos mokytoja metodininkė
60 VIDMANTAS ŽEBRAUSKAS Mokytojas Istorijos mokytojas metodininkas
61 VIOLETA ŽEBRAUSKIENĖ Mokytojas Lietuvių k. mokytoja ekspertė
62 INGRIDA ŽILINSKIENĖ Mokytojas Lietuvių k. vyr. mokytoja