Menu Close

Mokytojai

2023 – 2024 m. m. gimnazijoje iš viso dirba 63 pedagoginiai darbuotojai

 

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ  SĄRAŠAS 
2023 – 2024 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dalykas, kvalifikacinė kategorija

1 ILONA AKELAITIENĖ Mokytoja  Etikos  mokytoja
2 REGINA AKELAITIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
3 VILIJA AMBRAZEVIČIENĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
4 ALGIMANTAS AVULIS Mokytojas Technologijų  mokytojas metodininkas
5 VIRGINIJA BALIUKYNIENĖ Dir. pav. ugdymui Fizikos mokytoja metodininkė
6 VIDA BALICKIENĖ Mokytoja Tikybos  mokytoja metodininkė
7 RITA BOBINIENĖ Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
8 LILIJA BRUSOKIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
9 AUŠRA BULKEVIČIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
10 RASA ČIUPKEVIČIENĖ Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė
11 EGLĖ DANIELIENĖ Mokytoja Matematikos  mokytoja ekspertė
12 DALIA DAVYDOVA Mokytoja Choreografijos mokytoja metodininkė
13 REGINA DILIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
14 GRAŽINA DRUSKIENĖ Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
15 GINTUTĖ GALADAUSKIENĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
16 VIRGINIJA GIEDRAITIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
17 ILONA GRYBAUSKIENĖ Mokytoja Etikos mokytoja
18 DOVILĖ GUMULIAUSKIENĖ Mokytoja Ekonomikos mokytoja
19 RIMA JANČIAUSKIENĖ Mokytoja Geografijos mokytoja metodininkė
20 KRISTINA JASINSKIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
21 AUDRONĖ JUSAITYTĖ Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
22 AUŠRA KAPSEVIČIENĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
23 JOLANTA NAUJALĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
24 LINA KASPERAVIČIENĖ Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė
25 VIDMANTAS KEPALAVIČIUS Dir. pav. ugdymui Technologijų vyr. mokytojas
26 SIGITAS KIREILIS Mokytojas Informacinių technologijų vyr. mokytojas
27 KRISTINA KIRVAITIENĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
28 ZITA KISIELIENĖ Mokytoja  Dailės vyr. mokytoja
29 NIJOLĖ LATVAITIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros  vyr. mokytoja
30 JURGA LEIMONIENĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
31 DAIVA LIAUKUVIENĖ Mokytoja Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
32 RAIMONDAS LINGAITIS Mokytojas Fizinio ugdymo mokytojas  metodininkas
33 LAIMUTĖ ŽAKIENĖ Mokytoja Chemijos  vyr. mokytoja
34 DOVILĖ RUDIENĖ Mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė
35 RŪTA MARČIULAITIENĖ Mokytoja Technologijų mokytoja metodininkė
36 ASTA MARTINKIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
37 NIJOLĖ MATLAUSKIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
38 MILDA MAURUKIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
39 VILMA MIKALAINYTĖ Mokytoja Chemijos mokytoja metodininkė
40 ŽIVILĖ MYRU Mokytoja Ekonomikos mokytoja
41 DAIVA NOREIKIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
42 MARIJA PALTANAVIČIENĖ Mokytoja Geografijos mokytoja metodininkė
43 DANUTĖ PETKEVIČIENĖ Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė
44 VILHELMAS PETKEVIČIUS Direktorius Biologijos mokytojas metodininkas
45 JUOZAS ROŽAS Mokytojas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas
46 IRINA RUDVALIENĖ Mokytoja Rusų k./vokiečių vyr. mokytoja
47 ALVYDA RUIBIENĖ Mokytoja Fizinio ugdymo vyr. mokytoja
48 JOLANTA RUTKAUSKIENĖ Mokytoja Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
49 VILIJA SABULIENĖ Mokytoja Matematikos mokytoja metodininkė
50 IRENA SKAMARAKIENĖ Mokytoja Fizikos mokytoja metodininkė
51 RAMUTĖ STRAIGIENĖ Renginių organizatorė Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
52 AUDRONĖ STOČKUVIENĖ Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
53 SANDRA SURVILIENĖ Mokytoja Fizikos mokytoja metodininkė
54 RIMA ŠAPOKIENĖ Mokytoja Rusų k. mokytoja metodininkė
55 JOLITA TAMULIONIENĖ Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė
56 GRAŽINA URBONIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
57 SIDONA UŠACKIENĖ Mokytoja Teatro mokytoja
58 VIDA ŪSIENĖ Mokytoja Rusų k. mokytoja metodininkė
59 DALIA ŽARSKIENĖ Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
60 VIDMANTAS ŽEBRAUSKAS Mokytojas Istorijos mokytojas metodininkas
61 VIOLETA ŽEBRAUSKIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
62 AIVARAS ŽIBŪDA Mokytojas Fizinio ugdymo mokytojas
63 INGRIDA ŽILINSKIENĖ Mokytoja Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė