Menu Close

Laisvos darbo vietos

2021 – 2022 m. m. gimnazijoje reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Reikalingi dokumentai

Dokumentus pateikti iki 2021-06-30 į gimnazijos raštinę.

Pasiteirauti galima telefonu: 8343 91622 gimnazijos direktorius, 8343 92265 pavaduotojai ugdymui.