Menu Close

Lėšos veiklai viešinti

Gimnazija lėšų veiklai viešinti neskyrė.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS) https://www.virsis.lt/