Menu Close

Parama

DĖL 1,2 PROCENTŲ SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJAI

2021 metais gimnazija gavo 1660 Eur paramos lėšų (1,2% nuo gyventojų pajamų mokesčio), panaudojo – 2262 Eur.

Rygiškių Jono gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už geranoriškumą. Jūsų finansinė parama naudojama gimnazijos kabinetų remontui, renginių organizavimo išlaidoms, mokinių išvykoms ir kitoms gimnazijos bendruomenės reikmėms.

 

Gimnazijos direktorius

Vilhelmas Petkevičius

Prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS) galima per išorines sistemas, su VMI priemonėmis arba el.parašu:  https://deklaravimas.vmi.lt/ 

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams pildymas