Menu Close

Veiklos sritys

GIMNAZIJOS MISIJA, VIZIJA

Misija: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – Marijampolės savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Vizija: Gimnazija moderni, konkurencinga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas.

 

VERTYBĖS

demokratiškumas, profesionalumas, tolerancija, teisingumas, saugumas, atsakomybė.

 

FILOSOFIJA

„Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą …“ V. Kudirka „Labora“