Menu Close

Veiklos sritys

GIMNAZIJOS MISIJA, VIZIJA

Misija: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – Marijampolės savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Vizija: Gimnazija moderni, konkurencinga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas.

VERTYBĖS

Demokratiškumas, profesionalumas, tolerancija, teisingumas, saugumas, atsakomybė.

FILOSOFIJA

„Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą …“ V. Kudirka „Labora“