Menu Close

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Jolita Tamulionienė

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių

reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.

 

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų);
 • prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas;
 • pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas, sprendžiant iškilusias problemas;
 • bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, klasių vadovais, sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos;
 • komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje, Sveikatos stiprinimo veiklos gimnazijoje organizavimo grupėje);
 • šviečiamoji veikla;
 • atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai;
 • kita veikla: mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra ir apskaita; mokinių pavėžėjimo organizavimas;

Į socialinę pedagogę gali kreiptis mokiniai, kurie:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • nori būti išklausyti ar tiesiog pabūti…

Darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-16.00 val., penktadienį 8.00-15.00 val.

Telefonas: +370 604 03870

El. paštas: jolitatamulioniene@gmail.com