Menu Close

Mokiniai

Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2021 – 2022 mokslo metais
I II  III IV  Iš viso
 203 198 196 216 813

 

MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1 I A Alvyda Ruibienė, fizinis ugdymas 29
2 I B Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab. 30
3 I C Milda Maurukienė, matematika, 301 kab. 30
4 I D Marija Paltanavičienė, geografija, 228 kab. 30
5 I Ė Eglė Danielienė, matematika, 305 kab. 30
6 I F Raimondas Lingaitis, fizinis ugdymas 25

7

I G

Romutė Straigienė, lietuvių k.

29

8

II A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

30

9

II B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

30

10

II C

Jurga Leimonienė, anglų k., 307 A kab.

28

11

II D

Živilė Myru, ekonomika, 128 kab.

30

12

II Ė

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 110 kab.

28

13

II F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

26

14

II G

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

26

15

III A

Asta Martinkienė, matematika, 303 kab.

28

16

III B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

27

17

III C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 234 kab.

29

18

III D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

28

19

III Ė

Jolanta Karalienė, anglų k., 304A kab.

28

20

III F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

27

21

III G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 324 kab.

29

22

IV A

Gintutė Galadauskienė, anglų k. 226 kab.

30

23

IV B

Nijolė Matlauskienė, matematika, 307 kab.

30

24

IV C

Juozas Rožas, lietuvių k. 208 kab.

25

25

IV D

Audronė Stočkuvienė, muzika 138 kab.

28

26

IV Ė

Danutė Petkevičienė, biologija, 231 kab.

30

27

IV F

Jolanta Rutkauskienė, informacinės tech., 236 kab.

28

28

IV G

Gražina Urbonienė, lietuvių k. 207 kab.

23

29

IV H

Rima Šapokienė, rusų k. 227 kab.

22

Iš viso

813