Menu Close

Mokiniai

Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2022 – 2023 mokslo metais
I II  III IV  Iš viso
 245 208 194 171 818

 

MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1 I A Ilona Akelaitienė, 312 kab. 26
2 I A Dalia Žarskienė, 316 kab. 30
3 I C Juozas Rožas, 208 kab. 29
4 I D Audronė Stočkuvienė, 138 kab. 30
5 I Ė Danutė Petkevičienė, 231 kab. 26
6 I F Jolanta Rutkauskienė, 236 kab. 29
7 I G Snaiguolė Raguckienė 26
8 I H Zita Kisielienė, 220 kab. 23
9 II A Alvyda Ruibienė, fizinis ugdymas 30
10 II B Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab. 29
11 II C Milda Maurukienė, matematika, 301 kab. 29
12 II D Marija Paltanavičienė, geografija, 228 kab. 30
13 II Ė Eglė Danielienė, matematika, 305 kab. 30
14 II F Raimondas Lingaitis, fizinis ugdymas 31
15

II G

Romutė Straigienė, lietuvių k.

29

16

III A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

30

17

III B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

30

18

III C

Jurga Leimonienė, anglų k., 307 A kab.

25

19

III D

Živilė Myru, ekonomika, 128 kab.

30

20

III Ė

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 110 kab.

28

21

III F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

26

22

II G

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

25

23

IV A

Asta Martinkienė, matematika, 303 kab.

27

24

IV B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

28

25

IV C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 234 kab.

29

26

IV D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

28

27

IV Ė

Jolanta Naujalė, anglų k., 304A kab.

27

28

IV F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

27

29

IV G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 324 kab.

30

Iš viso

818