Menu Close

Mokiniai

Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2020 – 2021 mokslo metai
I II  III IV  Iš viso
 201 199 217 160 777

 

MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1

I A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

30

2

I B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

30

3

I C

Jurga Leimonienė, anglų k., 307 A kab.

29

4

I D

Živilė Myru, ekonomika, 128 kab.

30

5

I Ė

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 110 kab.

30

6

I F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

28

7

IG

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

24

8

II A

Asta Martinkienė, matematika, 303 kab.

27

9

II B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

25

10

II C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 234 kab.

30

11

II D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

29

12

II Ė

Jolanta Karalienė, anglų k., 304A kab.

30

13

II F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

29

14

II G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 324 kab.

29

15

III A

Gintutė Galadauskienė, anglų k. 226 kab.

30

16

III B

Nijolė Matlauskienė, matematika, 307 kab.

30

17

III C

Juozas Rožas, lietuvių k. 208 kab.

25

18

III D

Audronė Stočkuvienė, muzika 138 kab.

30

19

III Ė

Danutė Petkevičienė, biologija, 231 kab.

29

20

III F

Jolanta Rutkauskienė, informacinės tech., 236 kab.

28

21

III G

Gražina Urbonienė, lietuvių k. 207 kab.

23

22

III H

Rima Šapokienė, rusų k. 227 kab.

22

23

IV A

Alvyda Ruibienė, fizinis ugdymas

19

24

IV B

Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab. 26

25

IV C

Ingrida Žilinskienė, lietuvių kalba, 203 kab.

31

26

IV D

Rita Bobinienė, istorija, 318 kab.

30

27

IV Ė

Eglė Danielienė, matematika, 305 kab.

30

28

IV F

Raimondas Lingaitis, fizinis ugdymas

24

Iš viso

777