Menu Close

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 25 d. gimnazijos kiemo medžių pavėsyje buvo įteikti brandos atestatai 154 laidos abiturientams. Į šventę susirinko abiturientai, jų tėveliai, giminės ir draugai. Gimnazistus pasveikinti atvyko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

Gimnazijos direktorius Vilhelmas Petkevičius sveikino abiturientus ir jų tėvelius, linkėdamas įgyvendinti svajones. Klasių auklėtojų vardu kalbėjo 4 D klasės auklėtoja Rita Bobinienė, tėvelių padėką mokytojams ir linkėjimus abiturientams perdavė abituriento Igno tėvelis Albinas Antanaitis, abiturientų vardu žodį tarė Mykolas Kralikas.

Atestatus gavo visi abiturientai, sėkmingai išlaikę valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus. Džiugu, kad trims abiturientams buvo įteikti brandos atestatai su pagyrimu. Jie apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Pagerbti abiturientai, kurių atestatuose vienas ar daugiau šimtukų: 15 abiturientų nudžiugino 21 šimtuku!

O Mykolas Kralikas gavo net penkis šimtukus, Marius Danilevičius – tris!

Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi mūsų  abiturientais, tiki, jog šių jaunų žmonių svajonės bekraštės, o siekiai kilnūs.