Gimnazijos misija, vizija

Misija: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija - Marijampolės savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Vizija: Gimnazija moderni, konkurencinga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Vertybės

demokratiškumas, profesionalumas, tolerancija, teisingumas, saugumas, atsakomybė.

Filosofija

„Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą ...“ V. Kudirka „Labora“

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijai -150 metų

Gegužės 12 d.  JUBILIEJINIS RENGINYS Marijampolės kultūros centre

Gegužės 13 d.  BUVUSIŲ GIMNAZIJOS AUKLĖTINIŲ LAIDŲ SUSITIKIMAI gimnazijoje


Plačiau