Menu Close

Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursai mokykloje

Gimnazijos I klasių mokiniai spalio mėn. dalyvavo Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursuose. Kursus organizavo Lietuvos šaulių sąjunga. Kursuose mokiniai mokėsi šių dalykų: pilietiškumo, išgyvenimo pagrindų, pirmosios medicinos pagalbos, susipažino su pneumatiniu ginklu ir šaudė juo, išklausė bendrosios saugos kursą, dalyvavo žygyje. Įveikus visas užduotis, gimnazistams buvo įteikti pažymėjimai.