Kontaktai

Gimnazijos raštinės vedėja Irena Budzeikienė
  8 343 91637    8 343 91622    rastine@rjg.marijampole.lm.lt


Direktorius Vilhelmas Petkevičius
  8 343 91622     +370 68227799    direktorius@rjg.marijampole.lm.lt


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Janulevičienė
 
8 343 92265    +370 61603108    aldona.januleviciene@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Baliukynienė
 
8 343 92265    +370 61143624    virginija.baliukyniene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vidmantas Kepalavičius
 
8 343 92265    +370 68215797    vidmantaskrjg@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Alfonsas Yla
 
8 343 92265     +370 61603106    ylaalfonsas@gmail.com

Bibliotekininkė Snaiguolė Raguckienė  
  8 343 91962

Bibliotekininkė Sidona Ušackienė 
 
8 343 91962

Vyr. buhalterė Teresė Paulavičienė
 
8 343 91677   buhalterija@rjg.marijampole.lm.lt 


Ekonomistė Dovilė Gumuliauskienė
 
8 343 91677   rygjobuh@gmail.com 

Socialinė pedagogė Jolita Tamulionienė
   +370 60403870

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Snieguolė Tarasevičienė 
  +370  69838571    s.taraseviciene@marijampolesvsb.lt 

Gimnazijos istorijos muziejaus vedėja Judita Zubavičienė
 
+370  67214649

Vinco Mykolaičio Putino muziejaus vedėja Valė Klesevičienė
 
+370 61118177

Budėtoja
 
8 343 92269

Kauno g. 7
LT-68175, Marijampolė